Pałac w Wilanowie

Wzniesiony w Wilanowie Królewskim jako rezydencja króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery barkowy pałac otoczony przepięknym ogrodem częściowo utrzymanym w stylu włoskim, a częściowo w parku angielsko-chińskim, jest jedną z najciekawszych atrakcji stolicy. Każdego roku odwiedzany jest przez liczne rzesze turystów. Jego zdecentralizowana lokalizacja jest ogromnym atutem, gdyż spacerując parkowymi alejami można odpocząć, a słuchanie szumu rzeki i śpiewu ptaków doskonale relaksuje przed powrotem do gwarnego centrum miasta.

Od zwyczajnej rezydencji magnackiej do jednego z pierwszych muzeów w Polsce

Ciekawą i oryginalną bryłę pałac zawdzięcza połączeniu stylu barokowego rozwijającego się w Europie Zachodniej z tradycyjna polską zabudową dworską. Faktycznie w początkach swego istnienia budowla była zwyczajną rezydencją magnacką, dopiero przebudowa pod kierownictwem Augustyna Locciego pozwoliła zmienić typowy polski dwór z alkierzem w piętrową rezydencję, której wieże zostały zwieńczone miedzianymi hełmami. W efekcie tych zabiegów pałac stał się przykładem architektury typu entre cour et jardin, czyli wykształconej we Francji formy architektonicznej, w której główny budynek leżał na osi między dziedzińcem honorowym, a znajdującym się na jego tyłach ogrodem.

W latach 1720 - 1728 kiedy pałac w wyniku sporów majątkowych synów Sobieskiego przeszedł w ręce Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej nastąpiła jego dalsza rozbudowa według projektu Giovanniego Spazzio, w wyniku której dobudowano dwa skrzydła pałacowe. Kolejna właścicielka rezydencji Izabela Lubomirska wzbogaciła pałac w Wilanowie o olbrzymie zbiory dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa i rzeźby.

W 1805 Stanisław Kostka Potocki stworzył w części wilanowskiego pałacu jedno z pierwszych w Polsce muzeów publicznych, prezentując w jego głównej części pamiątki po królu Janie III oraz zbiory upamiętniające wielkość i dumną przeszłość narodu polskiego.

Ogrody Pałacu w Wilanowie

Znany również pod nazwą Park w Wilanowie stanowi integralną część Muzeum Króla Jana III Sobieskiego zajmując razem z Jeziorem Wilanowskim i Kanałem Sobieskiego obszar 89 hektarów. W czasach króla Sobieskiego ogród był znacznie mniejszy, a dopiero kolejni właściciele rezydencji w trakcie prac modernizacyjnych powiększyli jego obszar. Nie tylko wielkość uległa zmianie. W trakcie bytowania króla w pałacu ogród włoski zdobyły pozłacane rzeźby przedstawiające bogów olimpijskich, obecnie natomiast ogród zdobią posągi postaci mitologicznych przywiezione z Brzezinki pod Oleśnicą.

Pałacowy taras dolny tworzą obecnie fontanny, trawniki z kompozycjami kwiatowymi i geometrycznie przystrzyżone krzewy ozdobne, ogród dolny zdobią natomiast szpalery efektownie przystrzyżonych drzew i rzadkie okazy starodrzewu takie jak: graby, jesiony, topole nadwiślańskie.

W 1994 r. całość zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie Królewski wraz ze znajdującym się obecnie poza ogrodzeniem parku Morysinem została uznany za pomnik historii.

Jeden z najpiękniejszych parków w Europie

Idea parku z wykorzystaniem naturalnych walorów wodnych sprawiła, że w XIX wieku zyskał on sławę jednego z najpiękniejszych parków wodnych w Europie. Obecnie w przypałacowej oranżerii mieści się Muzeum Plakatu. Na terenie parku znajduje się także Mauzoleum ku czci Stanisława Kostki Potockiego. Cały zespół pałacowo-parkowy jest aktualnie miejscem licznych imprez kulturalnych. Do najsłynniejszych należą Letnie Koncerty Królewskie w Ogrodzie Różanym,a także Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej.